NeWS & UPDATE

 • Ado, GRe4N BOYZ, Mori Calliope, BE:FIRST ร่วมแจกจ่ายความสนุกในงาน One Piece Day’24

  5 June , 2024

 • Yuki Kajiura ประกาศ เอเชียทัวร์ โดยมีรอบการแสดง ใน กรุงเทพ และ กัวลาร์ลัมเปอร์ พฤศจิกายนนี้

  3 June , 2024

 • Sunrise เปิดตัว Gundam Cinema Fest งานฉายภาพยนตร์ฉลองครบรอบ 45 ปี เฟรนไชส์กันดั้ม

  14 May , 2024

 • อนิเมะ One Piece จัดนิทรรศการการฉายฉลอง 25 ปี ที่จะเปิดเผยเบื้องหลังขั้นตอนการผลิตอนิเมะ

  14 May , 2024

 • นิทรรศการฉลองครบรอบ 25 ปี เผยภาพวิชชวลภาพแรกของงาน

  12 May , 2024

 • กลุ่มนักเขียน CLAMP จัดงานนิทรรศการขนาดใหญ่ และได้นักพากย์ดังมาเป็นผู้บรรยายนิทรรศการ

  26 April , 2024

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!