ประกาศผลผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดค้นหาสุดยอดนักออกแบบลายเสื้อยืด “MUGIWARA DESIGNER SEARCH 2018”

1 January , 1970

ประกาศผลผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดค้นหาสุดยอดนักออกแบบลายเสื้อยืด
“MUGIWARA DESIGNER SEARCH 2018”

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น 1 ที่นั่ง และเงินรางวัล 30,000 เยน
ชื่อผลงาน: Straw hat story
ออกแบบ: Rungreung W.
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัล 20,000 เยน
ชื่อผลงาน: Together, we go!
ออกแบบ: นายพชระ การสมพจน์ (บลูห์)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 : เงินรางวัล 10,000 เยน
ชื่อผลงาน: KING OF PIRATE
ออกแบบ: นายชัจน์ชัย บุญฤดี
รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: Romance (เรื่องราวการผจญภัย)
ออกแบบ: นายปกรณ์ บุญโยประการ
รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: วันที่สูญเสียในท้องทะเล
ออกแบบ: นายธงไท ยงทะเล
รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: –
ออกแบบ: นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า
รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: พลังวารี
ออกแบบ: นายนิติวัฒน์ บุญคุ้ม
รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: อ้อมกอดของกัปตัน
ออกแบบ: กัญจามาศ สิทธิการ
รางวัลชมเชยอันดับที่ 6 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: Background
ออกแบบ: นายวชิกร นารายณ์รักษา
รางวัลชมเชยอันดับที่ 7 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: ท้องทะเลเป็นของเรา!
ออกแบบ: นายณรงค์ฤทธิ์ สุทธิรณ
รางวัลชมเชยอันดับที่ 8 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: The way of Pirate
ออกแบบ: นางสาวธนัญญา จุลมุล
รางวัลชมเชยอันดับที่ 9 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: –
ออกแบบ: นางสาววราภรณ์ มามี
รางวัลชมเชยอันดับที่ 10 บัตรเข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน รางวัลละ 2 ใบ
ชื่อผลงาน: UNDER STRAW HAT
ออกแบบ: ธัญชนิษฐ์ จงสถาพรพงศ์
ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน กรุณาติดต่อยืนยันสิทธิ์ได้ที่อีเมล์ pr@dex.co.th ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!